QUYẾT ĐỊNH COI THI TN NGHỀ PT, Ngày 21/4/2019

QUYẾT ĐỊNH COI THI TN NGHỀ PT, Ngày 21/4/2019

Lượt xem:

...
LỊCH COI KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH COI KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

...
THỜI KHÓA BIỂU ( Áp dụng từ ngày 15/4/2019)

THỜI KHÓA BIỂU ( Áp dụng từ ngày 15/4/2019)

Lượt xem:

...
Thời khóa biểu tuần 24 điểm trường CĐKN Dung Quất

Thời khóa biểu tuần 24 điểm trường CĐKN Dung Quất

Lượt xem:

...
ND tập huấn chuẩn theo TT14,TT20 (Lưu hành nội bộ)

ND tập huấn chuẩn theo TT14,TT20 (Lưu hành nội bộ)

Lượt xem:

...
Thời khóa biểu HKII

Thời khóa biểu HKII

Lượt xem:

...
Lịch kiểm tra tập trung học kỳ II, năm học 2018-2019

Lịch kiểm tra tập trung học kỳ II, năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Lịch kiểm tra học kỳ II, năm học 2018-2019

Lịch kiểm tra học kỳ II, năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
kế hoạch kiểm tra học kỳ II

kế hoạch kiểm tra học kỳ II

Lượt xem:

...
Thong Bao Tap Huan

Thong Bao Tap Huan

Lượt xem:

noi dung thong bao ...