THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ

THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ

Lượt xem:

Chi bộ xin thông báo cho tất cả đửng viên chi bộ trung tâm DN-GDTX&HN, đúng 8 giờ 00, ngày 21 tháng 6 năm 2019 về phòng họp dự sinh hoạt chi bộ định kỳ ...
mẫu nhận xét, đánh giá cuối năm học 2018-2019

mẫu nhận xét, đánh giá cuối năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm học 2018-2019

Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
DANH SÁCH HỌC SINH CAO ĐẲNG VIỆT HÀN

DANH SÁCH HỌC SINH CAO ĐẲNG VIỆT HÀN

Lượt xem:

...
Dánh sách giáo viên coi thi lớp QLNN ngày 11/5/2019

Dánh sách giáo viên coi thi lớp QLNN ngày 11/5/2019

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

Lượt xem:

...
LỊCH KIỂM TRA KHỐI 10,11 VIỆT HÀN VÀ DUNG QUẤT

LỊCH KIỂM TRA KHỐI 10,11 VIỆT HÀN VÀ DUNG QUẤT

Lượt xem:

...
QUYẾT ĐỊNH COI THI TN NGHỀ PT, Ngày 21/4/2019

QUYẾT ĐỊNH COI THI TN NGHỀ PT, Ngày 21/4/2019

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »