Giới thiệu

Trung tâm DN-GDTX-HN tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 17/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 06/4/211 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 514/2011/QĐ/UBND về việc ban hành qui chế, tổ chức hoạt động của trung tâm DN-GDTX&HN thì trung tâm là đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, tổ chức dạy nghề cho học sinh bậc phổ thông, tổ chức liên kết đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn với các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Địa chỉ: 117 Võ Thị Sáu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi