Trung Tâm DNGDX Và HN Tỉnh Quảng Ngãi

  • Điện thoại: 0255.3838.799
  • Email: ttgdtxhntinh@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: 117 Đường Võ Thị Sáu, Phường Chánh Lộ, Tp.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi